Địa chỉ: Số 08, Đường Xương Giang, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang

Điện thoại : 0204 3553399

Hotline : 09777 656 22

Hotline 2: 0916 750 136

Email : bienhue.phongbanhang@gmail.com